Czwartek, 21 lutego 2019 r.
Najlepsze kredyty hipoteczne w sieci

Informujemy, że ta strona korzysta z cookies. Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Zainteresowanie kredytami konsumpcyjnymi rośnie, hipotecznymi - spada

Środa, 11 marca 2015 r.

23776-Zainteresowanie-kredytami-konsumpcyjnymi-rosnie-hipotecznymi---spada

Według informacji podanych przez Biuro Informacji Kredytowej poprzedni rok był rekordowy pod względem zadłużenia kredytowego. Wyniosło ono bowiem prawie 79 miliardów złotych. Wyraźnie zauważalny jest wzrost zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi, natomiast spada zainteresowanie hipotecznymi.

BIK wprowadził nowe indeksy, które będą pozwalały na oszacowanie koniunktury na rynku kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych. Będą one przedstawiały zmiany w popycie, wyrażone sumą wszystkich kwot dla poszczególnych rodzajów kredytów w odniesieniu do wartości zanotowanej w takim samym okresie poprzedniego roku.

Kredyty konsumpcyjne 

Według analiz BIK-u okazuje się, że utrzymuje się tendencja wzrostu na rynku kredytów konsumenckich. Po porównaniu danych ze stycznia 2014 roku i tego samego miesiąca 2015 roku, obserwuje się wzrost zainteresowania tymi kredytami na poziomie 1,7%. Szacuje się, że w kolejnych miesiącach będzie jeszcze lepiej. Oznacza to, że w styczniu 2015 roku banki i SKOK-i przesłały do BIK-u zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 1,7% w porównaniu ze stycz­niem 2014 r. Indeks kredytów hipotecznych wyniósł natomiast w styczniu 2015 roku -4,5%, co oznacza spadek zainteresowania tymi kredytami.

Eksperci BIK-u prognozują, że w 2015 r. nastąpi kolejny wzrost pożyczek konsumpcyjnych. Jest to związane ze spadkiem liczby osób pozostających bez zatrudnienia, a dodatkowo banki chętnie udzielają pożyczek i mamy bardzo niskie stopy procentowe. Te czynniki mogą konsumentów zachęcać do zaciągania kredytów gotówkowych, korzystania z kart debetowych i limitów w kontach osobistych.

Kredyty hipoteczne

Prognozy ekspertów BIK-u niestety wskazują, że rok 2015 nie będzie dobry dla kredytów hipotecznych. Zainteresowanie nimi systematycznie spada. Konsumentów zniechęcają wysokie ceny mieszkań oraz decyzja o podniesieniu kwoty minimalnej wpłaty własnej do zakupu mieszkania. Nawet program MdM, który powinien zwiększyć zainteresowanie kredytami hipotecznymi, może niewiele w tej sytuacji zmienić.

Ze wskaźników Biura Informacji Kredytowej wynika, że najwięcej kredytów konsumpcyjnych zaciągano w północno-zachodniej Polsce, natomiast najmniej w południowo-wschodniej części kraju. Dane te sygnalizują także, że w miarę stabilny jest również rynek kart kredytowych - wydawanych jest około milion kart rocznie.