Sobota, 22 lutego 2020 r.
Najlepsze kredyty hipoteczne w sieci

Kredyty dla firm

Bank BGŻ BNP Paribas S.A (dawny BNP Paribas)

Kredyt obrotowy nieodnawialny dla małych i średnich firm
Oferta dostępna tylko w sieci oddziałów oznaczonych logo dawnego BNP Paribas Banku Polska

Marża: 1.30 %

Prowizja: 6 775.00 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu negocjowana Bank udziela kredytu w kwocie od 10 tys. PLN. Nie ma określonej maksymalnej kwoty dostępnego kredytu.
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy.
Przeznaczenie kredytu   Kredyt jest przeznaczony na zakup towarów, zakup surowców i materiałów, zakup usług, refinansowanie kredytu w innym banku, finansowanie kontraktów.
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Z kredytu mogą skorzystać: - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, - Spółka cywilna, - Spółka jawna, - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - Spółka komandytowa, - Spółka Akcyjna, - Spółka komandytowo-akcyjna, - Spółka partnerska.
Koszt kredytu
Minimalna marża 1.30 % Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Marża banku wynosi od 1,30%.
Oprocentowanie nominalne 3.03 %
Oprocentowanie rzeczywiste 3.07 %
Miesięczna rata 116 338.04 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN Prowizja za rozpatrzenie wniosku jest ustalana indywidualnie.
Prowizja przygotowawcza 6 775.00 PLN Bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości od 0,50%.
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 % Bank nie pobiera prowizji od niewykorzystanych środków.
Wcześniejsza spłata 0.50 % Bank pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę w wysokości od 0.50%.
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie Bank wymaga zaświadczenie z ZUS i US.
Zabezpieczenie kredytu Tak Możliwość uzyskania finansowania bez zabezpieczeń rzeczowych. Przelew wierzytelności, poręczenie cywilne/wekslowe, gwarancja de minimis, zastaw rejestrowy, hipoteka, kaucja środków pieniężnych, inne formy zabezpieczeń przewidziane prawem i zaakceptowane przez bank.
Odnawialny Nie  
Ubezpieczenie kredytu Nie Bank nie wymaga ubezpieczenia.
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Bank akceptuje następujące formy rozliczeń z US: - Księgi handlowe
Plusy
  • Bank udziela kredytu w PLN i EUR.
  • Bank nie wymaga ubezpieczenia.
Minusy
  • Bank wymaga zaświadczenie z ZUS i US.
  • Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy.