Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.
Najlepsze kredyty hipoteczne w sieci

Informujemy, że ta strona korzysta z cookies. Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Kredyt inwestycyjny dla firm

Czwartek, 04 kwietnia 2013 r.

Każda firma, by trwać na zmieniającym się rynku musi się rozwijać. Warunkiem rozwoju są inwestycje. Jeżeli jednak nie posiada wystarczającej ilości środków na ich przeprowadzenie, może skorzystać z oferowanych przez banki specjalnych kredytów inwestycyjnych dla firm.

Wyróżnia się trzy rodzaje kredytów dla firm:

- na wyposażenie, czyli sfinansowanie zakupu niezbędnych do dalszej działalności przedsiębiorstwa sprzętów

- na restrukturyzację, czyli sfinansowanie ogromnych zmian w działalności firmy

- na zakup, czyli sfinansowanie innych kosztów rozwoju

Obecnie banki oferują kredyty inwestycyjne przedsiębiorstwom o kilkumiesięcznym doświadczeniu, jak również tym dopiero rozpoczynającym działalność. Część banków jako walutę kredytu oprócz polskiego złotego proponuje euro, funty brytyjskie oraz franki szwajcarskie. Okres spłaty tego rodzaju kredytu może wynieść nawet 15 lat.

Z kredytem inwestycyjnym dla firm wiążą się różne formy zabezpieczenia jego spłaty. Najczęściej jest to po prostu hipoteka na nieruchomości należącej do firmy, cesja wierzytelności oraz weksle.

Banki mają prawo nadzorować oraz sprawdzać bieżący stan i sposób zagospodarowywania środków pochodzących z przyznanego firmie kredytu.