Poniedziałek, 24 czerwca 2019 r.
Najlepsze kredyty hipoteczne w sieci

Informujemy, że ta strona korzysta z cookies. Przejdź do Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli nie lokaty, to co?

Wtorek, 06 maja 2014 r.

W wyniku kilkukrotnego obniżania wysokości głównych stóp procentowych w Polsce, które są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, wysokość oprocentowania lokat terminowych w polskich bankach została mocno zredukowana. Seria obniżek stóp RPP rozpoczęła się jesienią 2012 roku. Obecnie główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi zaledwie 2,5%. Z tego względu niewiele więcej na lokatach tradycyjnych mogą zaoferować banki. Być może więc korzystne byłoby poszukanie innych możliwości zainwestowania swoich oszczędności?

 Bezpieczne oszczędzanie

Dla zwolenników bezpiecznego lokowania posiadanych środków finansowych, lokaty terminowe w bankach są zdecydowanie najlepszym wyborem. Banki w przypadku lokat tradycyjnych gwarantują klientom zwrot wpłaconego na depozyt kapitału dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Nawet jeśli kondycja finansowa banku nie pozwalałaby na jego dalsze funkcjonowanie i konieczne byłoby ogłoszenie bankructwa instytucji bankowej, BFG zwraca klientom, mającym założone lokaty w takim banku, kwotę kapitału, rzecz jasna bez odsetek. Klient nie jest więc stratny nawet w tak niekorzystnych warunkach.

Trudno jednak na dzisiejszym rynku bankowym znaleźć lokaty, które pozwolą na wypracowanie realnego zarobku. Tylko niektóre banki, w tym na przykład Euro Bank, są w stanie zaoferować klientom oprocentowanie lokat bankowych na przyzwoitym, rentownym poziomie w wysokości 4% w skali roku. Na ogół takie oprocentowanie można uzyskać w bankach, zakładając lokaty przez Internet. W takim bowiem przypadku bank w rzeczywistości nie ponosi kosztów związanych z obsługą klienta w placówce stacjonarnej. Jeśli po uwzględnieniu obowiązkowego opodatkowania zysków z lokaty bankowej w wysokości 19% podatku Belki oraz średniorocznego poziomu inflacji, lokata nadal jest rentowna i daje zarobek klientowi, warto w nią zainwestować.

Alternatywne możliwości pomnażania oszczędności

Jeśli nie mamy możliwości oszczędzania na korzystnej lokacie terminowej w banku, możemy zastanowić się nad zainwestowaniem posiadanego kapitału w alternatywne inwestycje, m.in. w dzieła sztuki, złoto, monety kolekcjonerskie czy w surowce. Warto jednak przy tym podkreślić, że w przeciwieństwie do lokat terminowych, nikt nie zagwarantuje w przypadku inwestycji alternatywnych bezpieczeństwa naszych oszczędności. Co prawda, potencjalne zyski z inwestycji alternatywnych mogą być wyższe niż w przypadku lokat terminowych, ale jeśli inwestor ma niską skłonność do podejmowania ryzyka inwestycyjnego, lepiej zadowolić się niższymi zyskami z bezpiecznych depozytów tradycyjnych w bankach.