Czym jest odwrócona hipoteka?

12 marca
09:18 2013

Odwrócona hipoteka to specyficzny rodzaj kredytu hipotecznego. Dowiedz się, na czym on polega i dla kogo jest przeznaczony.

Odwrócona hipoteka skierowana jest do osób w podeszłym wieku (min. 65 lata), posiadających mieszkanie lub dom. Polega ona na tym, że bank lub inna instytucja finansowa wypłaca takiej starszej osobie co miesiąc określoną kwotę pieniędzy, a po wypłacie całości bądź po śmierci właściciela, sprzedaje nieruchomość. Od pieniędzy ze sprzedaży bank odejmuje sobie kapitał wraz z odsetkami, a nadwyżkę zwraca spadkobiercom właściciela nieruchomości.

Zatem jest to taki specyficzny rodzaj kredytu hipotecznego – zabezpieczeniem dla banku jest tu również dom czy mieszkanie, bank wypłaca raty, ale kredytobiorca nie spłaca kredytu. Wysokość wypłacanej co miesiąc kwoty zależy przede wszystkim od dwóch czynników: wartości nieruchomości oraz wieku właściciela.

Odwrócona hipoteka jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które popadły w kłopoty finansowe czy emerytów z niskimi świadczeniami, posiadających nieobciążoną nieruchomość. Odwrócona hipoteka ma zatem swoje plusy, jednak takie transakcje warto zawierać z firmą pewną, bezpieczną, o ustabilizowanej pozycji na rynku. Obecnie jednak nie ma ustawy, która regulowałaby działanie odwróconej hipoteki, zatem należy uważać z jaką instytucją podpisuje się umowę na tak specyficzny produkt finansowy. A najlepiej poczekać na ustawę. Jest bowiem szansa, że jeszcze w marcu rząd zajmie się regulacjami dotyczącymi odwróconej hipoteki.

Proponowane jest między innymi, aby odwrócona hipoteka oferowana była wyłącznie przez instytucje podlegające Komisji Nadzoru Finansowego, a już samo to z pewnością zwiększyłoby bezpieczeństwo starszych osób. Ponad to jeśli odwrócona hipoteka byłaby uregulowana ustawą, z pewnością na rynku pojawiłoby się więcej ofert z tego typu produktami. Na razie bowiem jest ich niewiele, mimo że chętnych mogłoby być sporo.