Wysokość rat

Wysokość rat

Kalkulator rat służy do obliczenia wysokości rat kredytu w zależności od tego, jaki rodzaj jej spłaty wybrałeś. Dostępne są dwie opcje spłaty kredytu: w ratach równych i w ratach malejących. W przypadku raty malejącej kalkulator poda pierwszą – najwyższą ratę.