Jestem na zasiłku chorobowym – czy dostanę kredyt?

Jestem na zasiłku chorobowym – czy dostanę kredyt?
08 kwietnia
16:59 2017

Wysokość dochodów i źródło z jakiego pochodzą – to najważniejszy czynniki brane pod uwagę przy szacowaniu zdolności kredytowej. W poniższym artykule analizujemy sytuację młodej mamy utrzymującej się z zasiłku chorobowego.

Alimenty, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy – choć są wypłacane regularnie w ustalonym okresie, banki nie postrzegają ich jako przewidywalnych źródeł dochodów. W praktyce jedynie ten ostatni drugi stosunkowo duże możliwości korzystania z produktów kredytowych.

Zasiłek chorobowy – co warto wiedzieć?

Okres przez jaki kobieta w ciąży może przebywać na zwolnieniu lekarskim wynosi 270 dni. W tym czasie jest ona uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego (przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy) i zasiłku chorobowego (od 34 dnia niezdolności pracy). Ten ostatni wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku (zwykle jest nią przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za 12 miesięcy, które poprzedzały ciążę) i przysługuje wyłącznie kobietom, które posiadają ubezpieczenie chorobowe.

Szansa nie tylko na pożyczkę gotówkową

Kobieta w ciąży pobierająca zasiłek chorobowy może liczyć na pożyczkę gotówkową praktycznie w każdym banku. Takie źródło dochodu jest bowiem postrzegane jako stosunkowo dobre zabezpieczenie m.in. z tego względu, że wraz z zasiłkiem macierzyńskim (pobieranym nawet przez 12 miesięcy) przysługującym młodej mamie tworzy strumień stabilnych, blisko dwuletnich dochodów. Warto przy tym zaznaczyć, że banki akceptują tego typu źródła dochodów nawet w przypadku kredytów hipotecznych. W takiej sytuacji wymagane jest jednak zwykle sporządzenie oświadczenia, w ramach którego klientka zobowiąże się nie korzystać z przysługującego bezpłatnego urlopu wychowawczego i zadeklaruje późniejsze wznowienie aktywności zawodowej.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Warto także wspomnieć o dwóch rozwiązaniach, które gwarantują dostęp do dodatkowych środków pieniężnych – firmach pożyczkowych oraz bliskich, którzy znajdują się w dobrej sytuacji finansowej. Należy jednak pamiętać, że pożyczki oferowane przez parabanki charakteryzują się wysokim oprocentowaniem w skali roku, co sprawia, że powinny być traktowane raczej jako „ostatnia deska ratunku”. Z kolei druga opcja odnosi się do możliwości wnioskowania o kredyt np. z małżonkiem lub rodzicami. W ten sposób można nie tylko zwiększyć swoją zdolność kredytową, ale także uzyskać większe możliwości w zakresie wyboru dogodnego okresu kredytowania.