Dlaczego WIBOR spada, a rata nie

30 stycznia
01:16 2013

Od września zeszłego roku Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe, w tym wchodzącą w skład oprocentowania kredytu mieszkaniowego stawkę WIBOR. Comiesięczna rata Twojego kredytu powinna być więc zdecydowanie mniejsza. Nie jest? Przeczytaj, dlaczego.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o cenie kredytu hipotecznego jest jego oprocentowanie. Oprocentowanie to składa się z dwóch elementów: marży banku, którą ustala sobie on sam oraz właśnie stopy referencyjnej WIBOR, której wysokość wyznacza Rada Polityki Pieniężnej.

Marża banku jest stała, obowiązuje Cię taka jej wysokość, jaka była wyliczona na dzień podpisania umowy kredytowej. WIBOR natomiast jej zmienny i ustalany każdego dnia roboczego o godzinie 11. Stąd też i oprocentowanie Twojego kredytu hipotecznego będzie się zmieniać przez cały okres kredytowania.

Załącznikiem do umowy kredytowej z bankiem powinien być harmonogram wysokości rat, podzielony na stawki miesięczne i obejmujący wszystkie lata spłaty kredytu, licząc od dnia pierwszej do dnia ostatniej raty. Jest to harmonogram prognozowany, bowiem, jak wspomnieliśmy wyżej, oprocentowanie Twojego kredytu będzie ulegać zmianom spowodowanym przez dynamikę stawki WIBOR. Jeśli spada WIBOR, obniżce ulega i rata kredytu.

W praktyce jednak banki różnie aktualizują oprocentowanie kredytów opartych o WIBOR. Najczęściej stosują WIBOR 3M, a więc nanoszą zmiany stopy referencyjnej co 3 miesiące. Ale w polskich bankach można i spotkać WIBOR 6M lub nawet 12M. Nie tylko częstotliwość aktualizacji stawki WIBOR wpływa na to, jak szybko odczujemy zmianę wysokości raty.

Banki również stosują pewne własne zapisy co do tego, od kiedy naliczana jest nowa stawka. Może to być więc dzień spłaty raty, dzień podpisania umowy kredytowej, uruchomienia kredytu czy podjęcia przez bank decyzji o jego przyznaniu. W efekcie więc ten sam WIBOR w różnych bankach kształtuje ratę inaczej.