Kredyty hipoteczne i koszty z nim związane

Kredyty hipoteczne i koszty z nim związane
05 listopada
11:00 2016

Szukając jakichkolwiek kredytów, przede wszystkim szukamy tych tanich ofert, które mają niskie koszty. Wysokość raty i odsetki to kluczowe czynniki decydujące o atrakcyjności oferty. W przypadku kredytów hipotecznych może to być jeszcze ważniejsze niż w przypadku innych kredytów, ponieważ jest to zobowiązanie długoterminowe.

Każdy z nas chce tanio zaciągnąć kredyt i nie martwić się o problemy z jego spłatą. Przyjrzymy się co decyduje o kosztach kredytów hipotecznych.

Kredyty hipoteczne to bardzo często jedyny sposób na pozyskanie środków na zakup mieszkania. Przed decyzją o zaciągnięciu kredytu hipotecznego dobrze jest sprawdzić wszystkie koszty i pod tym względem porównać oferty banków.

Podstawowym kosztem związanym z kredytem hipotecznym jest oprocentowanie nominalne. Od wysokości oprocentowania zależy jakie odsetki będziemy płacili od pożyczonego kapitału. Oprocentowanie kredytu jest podawane w skali roku. Na oprocentowanie składa się marża banku oraz stawka WIBOR. Banki najczęściej wybierają WIBOR trzy- lub sześciomiesięczny. WIBOR to oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym. Obecnie, WIBOR 3M i 6M oscylują w granicach 1,6-1,7%. Tak niskie stawki WIBOR są konsekwencją niskich stóp procentowych. Z kolei marże banków w Polsce wynoszą „kilka procent”. Według naszych danych mogą wynieść od 2 do 5%.

Podstawową pozycją składającą się na koszty kredytu jest prowizja początkowa za udzielenie kredytu. Jest pobierana praktycznie przez wszystkie banki. Można jej uniknąć, jednak kosztem np. wyższej marży. Banki ustalają prowizję na poziomie ok. 2-8% wartości kredytu. Prowizja jest pobierana jednorazowo, w momencie przyznania kredytu.

Z kredytem hipotecznym wiąże się również kwestia wkładu własnego. Nie składa się on co prawda na koszty odsetkowe, ale jest znaczącym obciążeniem finansowym. W tym roku KNF rekomenduje pobieranie wkładu własnego w wysokości 15% wartości kredytu. W 2017 r. wkład własny ma wynosić 20%. Jest to tylko zalecenie KNF, ale większość banków stosuje się to tej reguły. Wkład własny jest pobierany przy udzielaniu kredytu i jest wnoszony przez kredytobiorcę. Jest to spore nieudogodnienie, gdyż przy przykładowej wartości kredytu 300 tys. zł – wkład własny wyniesie w przyszłym roku 60 tys. zł.

Aby porównać całościowe koszty ofert kredytów hipotecznych, najlepiej sprawdzać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Jest to wskaźnik zawierający w sobie wszystkie koszty odsetkowe w odniesieniu do roku.