Co składa się na koszt kredytu hipotecznego i jak go określić?

Co składa się na koszt kredytu hipotecznego i jak go określić?
04 stycznia
10:29 2016

Koszt kredytu to najważniejsze kryterium przy wyborze jakiegokolwiek oferty kredytowej. Ta kwestia staje się jeszcze ważniejsza, jeśli mówimy o kredycie hipotecznym, ponieważ jest to zobowiązania długoterminowe, przy którym ponosimy wysokie koszty.

W tym artykule omówimy co składa się na koszty kredytu oraz jak sprawdzić ile rzeczywiście zapłacimy za zaciągnięcie kredytu.

Na koszty kredytów decydujący wpływ maja stopy procentowe. To od kosztu pieniądza w gospodarce zależy to jakie odsetki zapłacimy od zaciągniętego zobowiązania. Obecnie, stopy procentowe znajdują się na rekordowo niskich poziomach, dlatego kredyty są dość tanie.
Stopy procentowe pośrednio wpływają na cenę kredytu. W pierwszej kolejności oddziaływają na stopy procentowe na rynku międzybankowym – czyli stawki WIBOR. Banki ustalając oprocentowanie kredytu za punkt odniesienia biorą właśnie poziom stawki WIBOR, a następie dodają swoją marżę. W chwili obecnej najniższe marże to ok. 1,5 punktu procentowego.

Oprócz marży, banki pobierają w wielu przypadkach prowizję początkową. Jest ona uzależniona od wysokości kredytu i może sięgać kilku punktów procentowych. Prowizja początkowa nie jest pobierana zawsze i zależy o konkretnej oferty banku.

Marża i prowizja to podstawowe składniki kosztu kredytu. Dodatkowo banki bardzo często wymagają od kredytobiorców wykupienia ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest na wypadek zdarzeń losowych – np. utraty pracy lub przewlekłej choroby. Koszty takiego ubezpieczenia sięgają kilku procent wartości kredytu.

Niekiedy banki pobierają również opłatę za przygotowanie wniosku. Jest to rzadka praktyka, jednak stosowana po to, aby ukryć niektóre koszty kredytu.

Najlepszym sposobem na sprawdzenie prawdziwych kosztów kredytu jest porównanie RRSO – czyli rzeczywistej rocznej stopy procentowej. Jest to wskaźnik procentowy mówiący nam jakie odsetki zapłacimy od danego zobowiązania w ciągu roku. Banki maja obowiązek podawania RRSO. Zazwyczaj robią to przy prezentowaniu oferty. Informacja o RRSO jest umieszczana na dole, drobny drukiem i jest podawana dla przykładowego kredytu. Dlatego należy pamiętać, że RRSO zależy też od samych warunków kredytu – czyli np. długości spłaty oraz kwoty kredytu. RRSO można także porównać sprawdzając ranking kredytów hipotecznych.

Starając się o kredyt hipoteczny warto również pamiętać, że bank będzie wymagał od nas wkładu własnego. Wysokość wkładu zależy od wskaźnika LtV czyli Loan to Value. LtV jest ustalane przez KNF na podstawie Rekomendacji S. W 2015 roku LtV wynosi 90% – co oznacza, że klient z własnej kieszeni musi pokryć przynajmniej 10% wartości kredytu. Przy kredycie na 500 tys. zł będzie to 50 tys. zł. Warto też zaznaczyć, że w 2016 roku LtV będzie wynosić 85% – co oznacza, że klient chcąc zaciągnąć kredyt będzie musiał posiadać przynajmniej 15% wkładu własnego od wartości zaciąganego kredytu. Pojawia się słowo „przynajmniej” ponieważ banki mogą podnieść tę stawkę. LtV jest tylko maksymalną wartością jaką banki nie mogą przekroczyć przy udzielaniu kredytu hipotecznego w danym roku.