Czym jest dopłata MdM?

Czym jest dopłata MdM?
16 lipca
07:39 2014

Czy dopłata MdM do kredytu hipotecznego może pomóc w realizacji marzeń młodych ludzi o własnym mieszkaniu?

Marzy o własnym mieszkaniu

Niemal każdy młody Polak marzy o własnym mieszkaniu. Choćby by było małe i ciasne, ale przede wszystkim – własne. Polskie władze wychodzą naprzeciw młodym ludziom, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia. Oferują pomoc w zakupie pierwszego lokalu, w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, który z początkiem bieżącego roku zastąpił inny program: Rodzinę na Swoim.

Program Mieszkanie dla młodych pomaga w zakupie nieruchomości, zarówno młodym małżeństwom, jak i osobom które żyją samotnie, popularnie nazywanych singlami. Wysokość dopłaty w MDM zależy przede wszystkim od liczby wychowywanych dzieci. Wyższą dopłatę MDM dostanie małżeństwo lub osoba samotna posiadające potomstwo.

Czym jest Dopłata MDM?

Dopłata MDM jest ostatnią częścią spłaty wartości mieszkania, jaką wpłaca kupujący deweloperowi. Warto wiedzieć, że z dopłaty w programie Mieszkanie dla młodych mogą również skorzystać osoby, które nie posiadają zdolności kredytowej i nie dostałyby kredytu hipotecznego. Wtedy do kredytu mogą wstąpić bliscy, na przykład: rodzice, rodzeństwo, teściowie, macocha lub ojczym. Oczywiście osoba, dzięki której dochodzi do zawarcia kredytu hipotecznego, automatycznie staje się współwłaścicielem mieszkania.

Głównym warunkiem skorzystania z programu Mieszkanie dla Młodych, jest nie przekroczenie przez głównego nabywcę nieruchomości górnej granicy wieku, która wynosi 35 lat. Osoba, która wstąpi do kredytu hipotecznego, może być nawet dużo starsza. Jednak z reguły banki ustalają swoją górną granicę wieku, do której z chęcią udzielają kredytu hipotecznego. Najczęściej waha się to pomiędzy 60 a 70 rokiem życia kredytobiorcy.

Na co można wykorzystać dopłatę MDM ?

Poza tym, należy również pamiętać że  dopłatę MDM można wykorzystać  tylko i wyłącznie na zakup mieszkania. Remont, rewitalizację nabywca musi wykonać we własnym zakresie, z wykorzystaniem innych środków finansowych. Ponadto młode małżeństwa dostają dodatkowe 5 procent wsparcia finansowego, jeżeli w czasie 5 lat od zawarcia kredytu hipotecznego urodzi im się trzecie lub też następne dziecko. Wystarczy tylko, że w przeciągu pół roku od zaistnienia tego faktu wypełnią odpowiedni wniosek i złożą go w odpowiedniej instytucji.

Tak jak każdy kredyt, tak i ten można spłacić przed terminem. Warto jednak sprawdzić warunki w umowie, czy i jakie prowizje zostaną pobrane przez bank, w razie wcześniejszego wywiązania się z zobowiązania.