Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

08 listopada
07:58 2012

Niestety, comiesięczne raty to nie wszystko, co składa się na koszty związane z zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego. W umowie kredytowej możemy spotkać się z kilkoma dodatkowymi opłatami. Ubezpieczenie pomostowe to jedna z nich.

Niech Cię nie zmyli nazwa. Ubezpieczenie pomostowe płacisz Ty, ale ono nie ubezpiecza Ciebie, ale bank. Dla banku zabezpieczeniem jest księga wieczysta nieruchomości, a dokładniej wpis hipoteczny. Wpis ten zabezpiecza bank przed niezgodnym z umową kredytową działaniem klienta. Księga wieczysta to dokument opisujący stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste zakładane są przez przeznaczone do tego wydziały sądów rejonowych. Księgi wieczyste są jawne. Co więcej – obecnie można je przeglądać bezpłatnie w internecie. Musisz tylko znać numer księgi.

Opłata za ubezpieczenie pomostowe ta pobierana jest więc do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku. To kredytobiorca musi dostarczyć bankowi odpis z księgi wieczystej nieruchomości. I o ile w przypadku nieruchomości, która już jest wybudowana mieszkania bądź z rynku wtórnego dokument taki dostaniesz stosunkowo szybko, to w przypadku mieszkania, które jeszcze nie zostało wybudowane, trwa to znacznie dłużej. Dlaczego? Ponieważ księga wieczysta takiego mieszkania zostanie ustanowiona dopiero po odebraniu go przez Ciebie od dewelopera.

Jak pobierane jest ubezpieczenie pomostowe?

Najczęściej banki pobierają opłatę za ubezpieczenie pomostowe podwyższając marżę kredytu, a więc płacisz comiesięczną ratę z marżą podwyższoną o na przykład 1 punkt procentowy. Uwaga! Jeśli deweloper zażądał sobie wypłacenia należności w transzach bank może naliczać ubezpieczenie pomostowe od całej kwoty kredytu bądź od wypłaconych transz. Ta druga opcja jest zatem znacznie korzystniejsza. Warto o to zapytać przed podpisaniem umowy kredytowej.