Ile kosztuje wycena nieruchomości przy kredycie hipotecznym?

Ile kosztuje wycena nieruchomości przy kredycie hipotecznym?
18 sierpnia
13:35 2015

Decydując się na kredyt hipoteczny, musimy liczyć się z dodatkowym kosztem, jakim jest wycena lokalu zabezpieczającego spłatę długu. Ile będziemy musieli zapłacić za wycenę mieszkania?

Zanim bank udzieli kredytu z ustanowieniem hipoteki, musi poznać wartość nieruchomości. W ten sposób instytucja finansowa sprawdza, czy wnioskowana przez kredytobiorcę kwota kredytu jest porównywalna do wartości nieruchomości, czyli zabezpieczenia. Jest to tak zwany współczynnik LTV.

Wycenę nieruchomości najczęściej dokonuje się po wstępnej decyzji kredytowej.

Wycena przez bank

Wycena nieruchomości może być dokonana na dwa sposoby. Pierwsza opcja to wycena bankowa. Jest ona realizowana przez pracownika banku na podstawie danych o nieruchomości udzielonych przez właściciela, zebranych w drodze inspekcji nieruchomości, wykonanych zdjęć itp. W tym przypadku wartość nieruchomości jest określana poprzez porównanie nieruchomości wycenianej do lokali o podobnych cechach występujących na rynku. Pod uwagę brane są przede wszystkim:

  • lokalizacja,
  • rodzaj nieruchomości,
  • powierzchnia użytkowa,
  • technologia budowlana,
  • standard wykończenia,
  • stan techniczno-użytkowy.

Praca rzeczoznawcy

Druga opcja wyceny to ocena wartości lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego. Osoby takie są ekspertami na rynku nieruchomości w zakresie szacowania wartości nieruchomości i innych urządzeń trwale związanych z gruntem.

Wycena lokalu dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest najbardziej obiektywną oceną wartości nieruchomości, czyli odpowiadającą warunkom rynkowym. Eksperci ci sporządzają wycenę na piśmie w formie operatu szacunkowego. Oceniać wartość mieszkań na potrzeby kredytu hipotecznego mogą tylko rzeczoznawcy majątkowi, którzy ukończyli kurs specjalistyczny ZBP i PFSRM „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”.

Ile trzeba zapłacić za wycenę?

W przypadku, gdy wyceny dokonuje bank (jest to tzw. wycena wewnętrzna), wtedy najczęściej kredytobiorca nie ponosi z tego względu żadnych kosztów. Natomiast gdy takiej oceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy, wtedy jej kosztami zostaje obciążony klient. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego jest uzależniony od nakładu pracy rzeczoznawcy.

Średnio za wycenę mieszkania musimy zapłacić około 300 zł, natomiast koszt wyceny domu jednorodzinnego, działki to około 1000 zł. W przypadku nieruchomości nietypowych – przemysłowych, komercyjnych lub handlowych opłata za wycenę jest dużo wyższa.