Jak obniżyć ratę kredytu? Rady dla zaciągających kredyt hipoteczny

03 kwietnia
22:08 2013

Rata kredytu to powstałe w wyniku podpisania umowy kredytowej zobowiązanie, które kredytobiorca będzie spłacał co miesiąc. Warto więc pomyśleć, co zrobić, aby rata kredytu była jak najniższa.

Wysokość raty kredytowej zależy przede wszystkim od oprocentowania kredytu. Jego wysokość potrafi się bardzo różnić w ofertach kredytowych, właśnie ze względu na różne wysokości marży banków. Zatem podstawa dla poszukującego kredytu hipotecznego to porównanie kredytów. Tylko ono pozwoli na wybranie najlepszej oferty, a więc najniższego oprocentowania i niskich pozostałych kosztów kredytu.

Na oprocentowanie kredytu składają się dwa czynniki: stopy procentowe wyznaczane przez Radę Polityki Pieniężnej i związane z ogólną sytuacją gospodarczą w kraju oraz marża, a więc zysk banku. Tak jak na stopy procentowe kredytobiorca nie ma wpływu, tak marżę możemy z bankiem negocjować i próbować ją obniżyć.

Banki często proponują obniżenie marży kredytu przez zastosowanie tzw. cross-sellingu. Polega to na tym, że bank zaproponuje kredytobiorcy niższą marżę jeśli oprócz kredytu hipotecznego skorzysta on również z innych produktów banku na przykład konta osobistego, karty kredytowej czy ubezpieczenia na życie. Warto wziąć to pod uwagę zwłaszcza jeśli zaciągamy kredyt na wiele lat.

Wysokość rat kredytowych zależy też od długość okresu spłaty. Im jest on dłuższy, tym rata jest niższa. Jednak należy pamiętać, że w bankach maksymalny okres spłaty jest różny. Dla jednego banku jest to 35 lat, dla innego 40. Najlepiej sprawdzić to przed pójściem do wybranego banku. Warto wiedzieć, że na wysokość raty mają wpływ wyżej wspomniane stopy procentowe.

W jaki sposób wpływają one na ratę kredytu? Na oprocentowanie kredytów hipotecznych wpływa stopa referencyjna WIBOR. Im jest ona niższa, tym niższe jest oprocentowanie kredytu, a więc niższa rata. Jeśli więc WIBOR spada, a bank zaktualizował już oprocentowanie kredytu, okaże się, że nasza rata kredytu spadła sama.