Jak singiel może poprawić zdolność kredytową?

16 stycznia
21:08 2013

Zdolność kredytowa to główny parametr, który banki oceniają przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu wybranej osobie kredytu. Pozwala ona określić, czy osoba ta będzie w stanie spłacić zaciągnięty kredyt wraz z odsetkami w ciągu 25 lat. Zdolność kredytowa wyznacza zatem, jaki maksymalny kredyt można uzyskać.

W przypadku kredytów hipotecznych, które opiewają na wysokie kwoty, zdolność kredytowa jest surowo oceniana. Bank porównuje dochody rodziny wraz z wydatkami, jakie ponoszą. W przypadku kredytu hipotecznego dla singla banki potrafią stosować jeszcze ostrzejsze wymagania. Często bywa tak, że dobrze zarabiający singiel wykazuje zdolność do spłacania większego kredytu niż cała rodzina. Do tego jego koszty utrzymania są znacznie niższe, odchodzą wydatki na drugą osobę czy dzieci. Teoretycznie zatem dobrze zarabiająca osoba żyjąca samotnie może ubiegać się o wyższy kredyt hipoteczny niż rodzina z dzieckiem ze średnimi zarobkami.

Praktycznie jednak, bank zawsze rozważa taka sytuację stosując własne kryteria. W przypadku singla bowiem, bank ponosi większe ryzyko niż rodziny spłacającej kredyt. Bowiem jeśli w rodzinie jedno z małżonków straci pracę, zawsze pozostaje pensja drugiej osoby. Jeśli zaś singiel straci pracę, w spłacie kredytu nikt mu nie pomoże. Oceniając zdolność kredytową banki przeanalizują sytuację finansową przyszłego kredytobiorcy. Dlatego jeśli singiel zamierza zaciągnąć długoterminowy kredyt hipoteczny, warto aby zawczasu sam zrobił porządek ze swoimi finansami.

Co może zrobić singiel, aby zwiększyć zdolność kredytową?

Przede wszystkim pospłacać dotychczas pozaciągane drobne pożyczki i kredyty. Podobnie jest z kartą kredytową – nawet jeśli singiel spłaca ją regularnie, limit na karcie zmniejsza zdolność kredytową. Jeśli więc możesz – po prostu na jakiś czas zrezygnuj w ogóle z posiadania karty kredytowej. Podobnie limit na koncie osobistym – jeśli już musisz go mieć, spróbuj chociaż obniżyć jego limit. Singiel może również zwiększyć swoją zdolność kredytową zaciągając kredyt z kimś, na przykład bratem, siostrą czy rodzicami. Dla banku będzie to stanowić dodatkowe zabezpieczenie. Wydaje się, że singiel na swoim może mieć trudniej, jednak zaciągniecie kredytu hipotecznego w takim przypadku jest jak najbardziej realne i możliwe.