Już niedługo e-odpis z księgi wieczystej

20 września
05:14 2012

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka, a jego udokumentowaniem – prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Jeżeli hipoteka jest wpisana do księgi wieczystej jako zabezpieczenie kredytowe wówczas właściciel tej nieruchomości zwać się będzie dłużnikiem hipotecznym, a bank jest wierzycielem hipotecznym.

Czym jest księga wieczysta i do jakich celów służy?

Księga wieczysta określa stan prawny nieruchomości, w tym przypadku jej zastawienia. Cały proces związany zabezpieczeniem hipotecznym, zapisem w księdze wieczystej, wyciągiem z rejestru jest procesem dość skomplikowanym i czasochłonnym, ponieważ zebranie pakietu dokumentów do tej wiązało się z umawianiem na spotkania i staniem w kolejkach.

Jednakże na lipiec 2014 r. planowane jest wprowadzenie zmian, mających zaoszczędzić czas i pieniądze nabywców nieruchomości. Rząd przyjął bowiem ustawę zgodnie z którą dostęp do księgi wieczystej będzie możliwy przez internet. Wyciągi wydrukowane komputerowo będą miały taką samą moc prawną jak wyciągi uzyskane w sądach lub uzyskane w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Od 1 stycznia 2014 roku prawdopodobnie będziemy mogli już przez internet składać wnioski o wydanie odpisu z księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. System znacznie usprawni administrowanie dokumentami w procesie obrotu nieruchomościami, ponieważ osoba kupująca jakąś nieruchomość będzie miała możliwość sprawdzenia przez Internet wszystkich danych dotyczących tej nieruchomości.

Do tej pory możliwe było jedynie przeglądanie księg wieczystych w internecie. Trzeba jednak było znać numer księgi. Wydruk z internetu wciąż nie zastępuje odpisu papierowego. Zmienić ma to dopiero znowelizowana ustawa o księgach wieczystych i hipotece.