Masz niespłaconą chwilówkę? Bank może odmówić kredytu

Masz niespłaconą chwilówkę? Bank może odmówić kredytu
09 października
13:54 2015

Niespłacona chwilówka może wiązać się z przykrymi konsekwencjami. Są nimi przede wszystkim dodatkowe koszty takiego zobowiązania, ale także mogą pojawić się problemy z uzyskaniem kredytu w banku.

Firmy pozabankowe przyciągają klientów, ponieważ łatwo i bez skomplikowanych formalności można tam dostać pożyczkę. Na ogół w takiej instytucji możemy pożyczyć niską kwotę, która waha się od 500 do 2000 zł. Są to pożyczki udzielane na krótkie terminy, zadłużenie trzeba spłacić zwykle w ciągu 30-60 dni. Wszystko jest w porządku, gdy klient ureguluje w terminie chwilówkę, gorzej, gdy spóźnia się z uiszczeniem płatności lub gdy nie dokona jej w ogóle.

Niespłacona chwilówka nie popłaca

Główną konsekwencją niespłaconej chwilówki jest przymus poniesienia dodatkowych kosztów – karnych odsetek wraz z opłatami windykacyjnymi, a oprócz tego stworzenie negatywnej historii kredytowej. W przypadku braku spłaty części lub całości pożyczki wierzyciel może także wyciągnąć inne konsekwencje, opisane zazwyczaj w regulaminie oferty danej firmy.

Dłużnik w rejestrach

W przypadku braku spłaty lub opóźnienia w spłacie przynajmniej jednej raty do 60 dni od terminu spłaty, pożyczkodawca ma prawo zgłosić dłużnika do rejestru dłużników – BIG. Informacje są tam przechowywane bez zgody dłużnika przez okres 5 lat. W tym okresie odnotowana tam osoba nie ma żadnych szans na otrzymanie pożyczki czy kredytu, nawet w przypadku zakupów ratalnych.

Banki a BIK

Pamiętajmy, iż bank, badając zdolność kredytową klienta w procesie ubiegania się o kredyt, sprawdza informacje o nim nie tylko w BIK-u, ale i w bazach dłużników, co pozwala mu na ocenę predyspozycji kredytobiorcy do spłaty zobowiązania kredytowego. Na podstawie uzyskanych informacji bank ocenia także ryzyko związane z przyznaniem kredytu klientowi. W przypadku, gdy w BIK-u lub BIG-u znajdują się negatywne dane o kredytobiorcy, tzn. adnotacja o tym, że zalegał on w przeszłości ze spłatą zobowiązań, wtedy instytucja finansowa, udzielając kredytu, może żądać od klienta dodatkowych zabezpieczeń lub może mu podnieść koszty obsługi kredytu.

Windykacja

Dodatkowo, gdy pożyczkobiorca z niespłaconą chwilówką nie reaguje na wezwania do zapłaty, po określonym terminie firma pożyczkowa przekazuje sprawę do windykacji. W zależności od możliwości są to firmy windykacyjne lub specjalne sekcje windykacyjne w strukturach firmy. Windykacja należności zgodnie z prawem może odbyć się na drodze polubownej lub sądowej.