Polityka prywatności

Wszystkie elementy portalu Hikredyt.pl (teksty, grafiki itp.) są własnością portalu lub partnerów portalu. Wyłączne prawo do dysponowania treściami portalu przysługuje jego właścicielowi. Nie wolno kopiować i rozpowszechniać treści przedstawionych w portalu bez zgody właściciela portalu. Porównywarki kredytów hipotecznych oraz kalkulatory kredytowe, w szczególności kalkulator zdolności kredytowej, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego.

Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich. Informacje generowane przez porównywarki kredytów hipotecznych oraz kalkulatory kredytowe, dostępne w portalu, mogą być przez użytkownika wykorzystywane tylko do użytku osobistego.

Poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych w zakresie wskazanym w polityce prywatności portalu.