Regulamin

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z portalu Hikredyt.pl. Korzystanie przez użytkownika z portalu Hikredyt.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Ogólne zasady korzystania z portalu Hikredyt.pl

Korzystanie z treści, oferowanych przez portal, jest bezpłatne. Portal zawiera porównywarki kredytów hipotecznych, służące do wyszukania i porównania poszczególnych parametrów oferty kredytowej wybranych banków. Porównywarka zamieszczona na stronie pozwala na wyszukanie ofert kredytów hipotecznych, w tym pożyczki hipotecznej.

Korzystanie z porównywarek kredytów hipotecznych jest bezpłatne.

Źródłem zasilania porównywarek kredytów hipotecznych są informacje i materiały o ofertach kredytowych pozyskiwane ze źródeł dostępnych publicznie, w sposób zgodny z prawem. Korzystanie z portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

Informacje dotyczące ofert banków prezentowane w portalu nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem, a jedynie informację uzyskaną – zgodnie z niniejszym regulaminem – za pomocą wyszukiwarek kredytów hipotecznych, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez użytkownika.

Ochrona danych

Portal Hikredyt.pl nie przechowuje danych osobowych użytkowników. Wszystkie zbierane na nim dane są automatycznie przekazywane do bazy danych, której administratorem jest firma Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dane użytkownika przekazywane za pomocą portalu poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza kontaktu z doradcą oraz formularza kontaktu z redakcją pozostają własnością użytkownika.

Prawa autorskie

Wszystkie elementy portalu Hikredyt.pl (teksty, grafiki itp.) są własnością portalu lub partnerów portalu. Wyłączne prawo do dysponowania treściami portalu przysługuje jego właścicielowi. Nie wolno kopiować i rozpowszechniać treści przedstawionych w portalu bez zgody właściciela portalu.

Porównywarki kredytów oraz kalkulatory kredytowe, w szczególności kalkulator zdolności kredytowej, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego.

Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich. Informacje generowane przez wyszukiwarki kredytów hipotecznych oraz kalkulatory kredytowe, dostępne w portalu, mogą być przez użytkownika wykorzystywane tylko do użytku osobistego.

Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie www.hikredyt.pl/regulamin. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do jego zmiany. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu regulaminu na wyżej wspomnianej stronie.

Poprzez akceptację niniejszego regulaminu użytkownik oświadcza również, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych w zakresie wskazanym w regulaminie portalu.