Umowa kredytowa. Do czego masz prawo?

14 stycznia
13:46 2013

Umowa kredytowa z bankiem to finał całego procesu zaciągania kredytu hipotecznego. Powinien on nastąpić, gdy znane są nam i wyjaśnione wszystkie parametry kredytu, mamy już za sobą odpowiednie porównania, wybraliśmy kredyt najkorzystniejszy dla nas. Pozostaje nam już podpisanie umowy z bankiem i radość z mieszkania.

Przed ostatecznym etapem – podpisaniem umowy, dobrze jest wiedzieć do czego mamy prawo. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że możesz poprosić bank o udostępnienie najpierw standardowego wzorca umowy kredytowej (niektóre banki udostępniają go na swojej stronie internetowej), a następnie, po wynegocjowaniu i uzgodnieniu warunków, również o projekt swojej umowy.

Bank musi wyjaśnić Ci wszelkie niezrozumiałe dla Ciebie kwestie, o ile ich podanie nie jest sprzeczne z prawem. Ostateczna umowa kredytowa musi być sporządzona i zawarta na piśmie. Zarówno umowa, jak i wszelkie do niej załączniki, regulaminy czy ogólne warunki umów muszą być przejrzyste, zrozumiałe i sformułowane jednoznacznie. Bowiem zgodnie z Kodeksem Cywilnym wszystkie postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść kredytobiorcy.

Wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja T narzuca na bank pewne obowiązki, m.in. właśnie taki, że banki mają dołożyć wszelkich starań, aby przekazywane klientom informacje były jednoznaczne, zrozumiałe i czytelne. Dotyczy to zarówno informacji udzielanych przed podpisaniem umowy, jak i po niej. Kredytobiorcy muszą być przekazane wszelkie kwestie, zwłaszcza te dotyczące ryzyka i kosztów kredytu. Rekomendacja T zaleca również bankom, by dając klientowi umowę kredytową do podpisania, dawały mu również odpowiednio długi czas do zapoznania się z jej treścią i dokonania analizy zaproponowanych w niej warunków. Ważne jest, abyś podpisał ją w pełni świadomie: rozumiejąc jej warunki i po otrzymaniu wszelkich niezbędnych Ci wyjaśnień.